Informācija klientiem

Līguma paraugs

Rēķinu apmaksa 


    Katra mēneša sākumā klientam tiek nosūtīts rēķins uz to e-pasta adresi, kas ir norādīts līgumā. Rēķins jāapmaksā līdz tekošā mēneša 10 datumam. Apmaksāt to var jebkurā bankā, kā arī izmantojot internetbankas pakalpojumus. 

SVARĪGI!!!

    Aizpildot iemaksas rīkojumu bankā, laukā "Iemaksas mērķis" obligāti jānorāda līguma numursabonenta vārds, uzvārds,adresejo nepietiekamas informācijas dēļ, Jūsu maksājums var būt ieskaitīs citam lietotājam.

 

Pagaidu atslēgšana


   Saskaņā ar līgumu, klients ir tiesīgs vienu reizi gadā (piemēram, prombūtnes laikā) uz laiku līdz 2 mēnešiem pārtraukt Interneta izmantošanu. Šajā gadījumā nepieciešams, vismaz trīs dienas pirms plānota atslēgšanas brīža uzrakstīt iesniegumu un nosūtīt to mums uz e-pastu: info@starnet.lv.

  

Ja nav savienojuma ar Internetu


   Ja Jums nav savienojuma ar Internetu, par to nekavējoties jāpaziņo mums pa tālruni: 29884228, 29633275. Savienojuma traucējumiem ar Internetu var būt dažādi iemesli. Gadījumā, ja problēmu neizdosies atrisināt savienojoties ar mūsu palīdzības dienestu pa tālruni, norunātājā laikā pie Jums ieradīsies mūsu inženieris. Ja savienojuma traucējuma iemesls ir kabeļa pārrāvums, vai cits no klienta neatkarīgs iemesls, tad izsaukums ir bezmaksas. Ja tas ir noticis klienta vainas dēļ (piemēram, nedarbojas tīkla karte, atslēgts tīkla pieslēgums, datorā ir vīruss, vai cits), tad izsaukuma maksa 14,23 EUR + meistara darbs.

   Pēc abonenta vēlēšanās mēs piedāvājam papildus pakalpojumus: vīrusu atklāšana un "ārstēšana", operētājsistēmas uzstādīšana, dažādu programmu konfigurēšana (piemēram: DC++), kā arī citu problēmu, saistītu ar Interneta lietošanu, novēršana.

   Papildus pakalpojumu cena- no 7,11 EUR + PVN.

 

 Papildus IP adrese/Otra datora pieslēgšana


   Ja vēlaties papildus IP adresi, tad Jums nepieciešams sazināties ar mūsu palīdzības dienestu pa tālruņi un jāpaziņo par papildus IP adreses piešķiršanas nepieciešamību. Visi iestatījumi tiks Jums paziņoti pa tālruņi vai izsūtīti pa e-pastu.

   Tas ir maksas pakalpojums, Jūsu abonēšanas maksai tiks pieskaitīts 5,17 EUR mēnesī par katru papildus IP adresi.

 

   Ja Jūs vēlaties pieslēgt vēl vienu datoru Interneta tīklam un Jūs nevarat izdarīt to patstavīgi, tad Jums jāiegādājās "switch" un jāsazinās ar "STARNET  Internets" atbalsta dienestu. Norunātājā laikā pie Jums ieradīsies mūsu inženieris un veiks papildus datora pieslēgumu.

   Pakalpojuma izmaksa - 14,23 EUR/st.  + izmantotais materiāls + PVN.

 

 Līguma izbeigšana


   Ja Jūs vēlaties izbeigt sadarbību ar  SIA" STARNET" un lauzt Interneta pakalpojuma sniegšanas līgumu,  tad  Jums vismaz 30 dienas  pirms  vēlama atslēgšanas datuma  jānosūta iesniegums uz mūsu biroja e-pastu: info@starnet.lv

   Divu dienu laikā no Jūsu iesnieguma saņemšanas brīža, Jums tiks nosūtīts pēdējais rēķins.